Nominera senast den
15 juni

Nominera nedan! 
Årets CIO 

Årets digitala projekt 
Årets hållbara projekt 
Årets digitala inspiratör

I december korar vi återigen Årets CIO, Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör på CIO Awards 2019. Vinnarna utses av en oberoende jury – men det är du som nominerar!
 
Använd formuläret här för att nominera CIO:er, projekt och inspiratörer. Du kan nominera så många du vill.
Nominera!

Jag godkänner att CIO Sweden får kontakta mig med följdfrågor. Mer om personuppgiftshantering

Varje år sedan 2005 ordnar CIO Sweden i december månad CIO Awards, en galakväll där Årets CIO, Årets digitala projekt och Årets hållbara projekt koras. Vinnarna tas fram i en rigorös utvärderingsprocess som löper över mer än ett halvår.
 
Före sommaren är nomineringen öppen och vem som helst kan nominera CIO:er och projekt. Detta kombinerat med andra tips och egna efterforskningar mynnar ut i en kortlista på kandidater.
 
De CIO:er som går till final djupintervjuas i cirka 45 minuter, med öppna frågor kring värdeskapande, leverans, ledarskap, innovation, miljö och csr. En representant från it-avdelningen och en från affärssidan på samma företag djupintervjuas också.
 
För varje projekt som går till final intervjuas en eller två representanter utifrån kriterierna omfattning, värdeskapande, komplexitet, innovationshöjd och hållbarhetsaspekter.
 
Vinnarna utses slutligen av en jury bestående av styrelseproffs, vd:ar, CIO:er, experter och forskare.

Detta är 
CIO Awards

Nominera senast den 5 juni!

Fix the following errors:
Hide